ثبت شکایات
پرتال مشتریان البرز بالک
تماس با ما
منشور اخلاقی شرکت تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک

منشور اخلاقی شرکت تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک

ما کارکنان شرکت تولید مواد اولیه داروئی  البرز بالک بر این باوریم خدمتگزار ملت و سهامداران در عرضه تولید و صنعت کشور می­باشیم، ما اصول رفتاری و ارزش­های اخلاقی زیر را باور داشته و برای تحقق و نهادینه شدن آن از هیچ کوششی دریغ نخواهیم نمود:

 • باور به فرهنگ دینی و اسلامی و پیروی از آن در گفتار و رفتار خود و در ارتباط با همکاران، مشتریان و ارباب رجوع با تأکید بر رعایت تقوا، عدالت، عزت و اعتدال
 • پایبندی به ارزش­های اخلاقی در ارتباطات فردی و سازمانی با توجه به سه اصل صمیمیت، صداقت و صراحت
 • رعایت احترام، ادب و متانت نسبت به مشتریان، همکاران و بویژه پیشکسوتان و پایبندی به فرهنگ نقدپذیری، پاسخگوئی، مسئولیت پذیری و اعتماد متقابل
 • پایبندی به فرهنگ کار وتلاش در عرصه اقتصاد و تولید و خدمت رسانی به مردم و جلب رضایت مشتریان، ذینفعان و ارباب رجوع
 • مشارکت در تصمیم سازی و تصمیم گیری و تشریک مساعی در راستای تحقق اهداف شرکت و اجرای برنامه­های آن
 • رعایت و اجرای کامل قوانین، مقررات و ضوابط اداری و پرهیز از هرگونه سوء استفاده از موقعیت شغلی و تبعیض در تعاملات و ارتباطات کاری و حفظ اطلاعات و اسرار سازمانی
 • التزام به اجرای صحیح و به موقع تعهدات و احساس مسئولیت و تعلق نسبت به حرفه و سازمان و ایجاد توازن بین منافع فردی و سازمانی با اولویت دهی به منافع سازمانی
 • توجه به جایگاه شرکت و رعایت الزامات، ملاحظات، نقشها و مسئولیتهای قانونی در رابطه با کلیه عوامل ذیربط و ذینفعان شرکت
 • ارتقاء و توسعه تجربه و دانش سازمانی به عنوان سرمایه شرکت و به اشتراک گذاشتن آن با همکاران، مشتریان و ارباب رجوع
 • ارزش نهادن به زمان و وقت شناسی در انجام فعالیتها و تعهدات و پاس داشتن حقوق و وقت همکاران، مشتریان و ارباب رجوع
 • رعایت نظم، انضباط و پیراستگی محیط کار و آراستگی پوشش ظاهری مطابق با فرهنگ اسلامی
 • استفاده بهینه از منابع و امکانات شرکت و جلوگیری از اسراف و تبذیر با رعایت صرفه­جویی خردمندانه و حذف تشریفات زائد

لینک دانلود فایل منشور اخلاقی


ارسال نظر

طراحی سایت توسط دودکو طراحی سایت دود