ثبت شکایات
پرتال مشتریان البرز بالک
تماس با ما

مدیران ارشد

جناب آقای دکتر سجادی

جناب آقای دکتر سجادی

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

جناب آقای یزدانی

جناب آقای یزدانی

معاونت مالی و اقتصادی و عضو هیت مدیره

جناب آقای عسگریان

جناب آقای عسگریان

مدیر منابع انسانی و پشتیبانی

سرکار خانم ملکی

سرکار خانم ملکی

مدیر حسابداری صنعتی

جناب آقای خانجانی

جناب آقای خانجانی

مدیر کارخانه

جناب آقای خلج احمدی

جناب آقای خلج احمدی

مدیر انبار و برنامه ریزی تولید

جناب آقای اسکندری

جناب آقای اسکندری

مدیر فنی و مهندسی

سرکار خانم منصور

سرکار خانم منصور

مدیر تضمین کیفیت و مسئول فنی


ارسال نظر

طراحی سایت توسط دودکو طراحی سایت دود