ثبت شکایات
پرتال مشتریان البرز بالک
تماس با ما

مدیران ارشد

جناب آقای فرزانه

جناب آقای فرزانه

مدیر اداری و منابع انسانی

سرکار خانم قاسمی

سرکار خانم قاسمی

مدیر بازرگانی

سرکار خانم قرگز

سرکار خانم قرگز

مدیر فروش و بازاریابی

فارغ التحصيل کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی بین الملل دانشگاه تهران مرکز فارغ التحصیل کارشناسی ارشد بازرگانی دانشگاه تهران مرکز بیش از 10 سال سابقه در صنعت داروسازی و عضو پیوسته انجمن علمی بازاریابی ایران

جناب آقای مهندس خسروی

جناب آقای مهندس خسروی

سرپرست كارخانه - مدير تحقیق و توسعه

جناب آقای خلج احمدی

جناب آقای خلج احمدی

مدیر انبار و برنامه ریزی تولید

سرکار خانم ملکی

سرکار خانم ملکی

مدیر مالي

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد حسابداری از دانشگاه علوم و تحقیقات - 15 سال سابقه ریاست امور مالی و حسابداری صنعتی و مدیریت امور مالی در شرکتهای سهامی عام و خاص

سرکار خانم منصور

سرکار خانم منصور

مدیر تضمین کیفیت و مسئول فنی

جناب آقای اسکندری

جناب آقای اسکندری

مدیر فنی و مهندسی


ارسال نظر

طراحی سایت توسط دودکو طراحی سایت دود