البرز بالک
ثبت شکایات
پرتال مشتریان البرز بالک
تماس با ما

مدیران ارشد شرکت البرز بالک

اصغر عسگریان

اصغر عسگریان

مدیر منابع انسانی و امور اداری

قاسم ولمزیاری

قاسم ولمزیاری

مدیر مالی

فریبا قاسمی

فریبا قاسمی

مدیر بازرگانی

پرستو قرگز

پرستو قرگز

مدیر بازاریابی و فروش

مازیار خانجائی

مازیار خانجائی

مدیر کارخانه

الهام منصور

الهام منصور

مدیر تضمین کیفیت و مسئول فنی

تیمور احمدی

تیمور احمدی

مدیر آزمایشگاه

داود خلج احمدی

داود خلج احمدی

سرپرست برنامه ریزی و انبارها

حسین اسکندری

حسین اسکندری

مدیر فنی و مهندسی

مهدی خسروی مهد

مهدی خسروی مهد

مدیر تولید / مدیر تحقیق و توسعه

طراحی سایت توسط دودکو طراحی سایت دود