البرز بالک
ثبت شکایات
پرتال مشتریان البرز بالک
تماس با ما

افتخارات البرز بالک

کسب عنوان
انتخاب ملی
کسب عنوان
تعالی یک ستاره سال 1398
کسب عنوان
توانمندی در تولید لیناگلیپتین
کسب عنوان
اولین تولیدکننده داپوکستین هیدروکلراید
کسب عنوان
گواهی اهتمام به سازمان غذا و دارو کیفیت
کسب عنوان
اولین متوپرولو سوکسینات در ایران

طراحی سایت توسط دودکو طراحی سایت دود