ثبت شکایات
پرتال مشتریان البرز بالک
تماس با ما

هيئت مدیره

آقای محمدرضا مرادی

آقای محمدرضا مرادی

رئیس هیئت مدیره / غیرموظف

آقای سید مهدی سجادی

آقای سید مهدی سجادی

نائب رئیس هیئت مدیره /موظف

آقای محمد یزدانی

آقای محمد یزدانی

عضو هیئت مدیره / موظف

آقای علیرضا فرومدی

آقای علیرضا فرومدی

عضو هیئت مدیره / غیرموظف

آقای سید جلال موسوی

آقای سید جلال موسوی

عضو هیئت مدیره / غیرموظف


ارسال نظر

طراحی سایت توسط دودکو طراحی سایت دود