البرز بالک
ثبت شکایات
پرتال مشتریان البرز بالک
تماس با ما

اعضای هیئت مدیره شرکت البرز بالک

جناب آقای محمدرضا مرادی

جناب آقای محمدرضا مرادی

رئیس هیئت مدیره

دکتر سید مهدی سجادی

دکتر سید مهدی سجادی

مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره

دکتر علیرضا فرومدی

دکتر علیرضا فرومدی

عضو هیئت مدیره

جناب آقای محمد یزدانی

جناب آقای محمد یزدانی

عضو موظف هیئت مدیره

طراحی سایت توسط دودکو طراحی سایت دود