ثبت شکایات
پرتال مشتریان البرز بالک
تماس با ما
بازدید مدیران شرکت سبحان دارو از کارخانه شرکت البرز بالک

بازدید مدیران شرکت سبحان دارو از کارخانه شرکت البرز بالک

بازید مدیران شرکت سبحان دارو

گزارش بازدید از خط تولید شرکت البرز بالک مورخ07/11/1402، این شرکت میزبان مدیران محترم شرکت سبحان دارو بود. ابتدا جناب آقای دکتر سجادی مدیر عامل محترم شرکت البرز بالک ضمن خوش آمدگویی، به تشریح فعالیت های شرکت پرداختند. در ادامه از خط عمومی  تولید مواد اولیه  و واحدهای آزمایشگاه ، انبار مواد اولیه و محصول بازدید به عمل آمد.

 امید است در راستای عمل به فرمایشات مقام معظم رهبری در نامگذاری سال 1402  به عنوان سال «مهار تورم، رشد تولید» شاهد رشد و ارتقاء تولید این شرکت و هم افزایی درون­گروهی باشیم.

https://www.alborzbulk.com/uploads/0001/بازدید سبحان/01.jpg

تاریخ انتشار: 16/بهمن/1402 16:23

ارسال نظر

طراحی سایت توسط دودکو طراحی سایت دود