ثبت شکایات
پرتال مشتریان البرز بالک
تماس با ما

اطلاعیه ها

افشای اطلاعات با اهمیت منتهی به سال مالی 1401/09/30
اصلاحيه زمانبندي پرداخت سود سهام
صمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1400/09/30
صمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1400/09/30
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱
عدم به حد نساب رسیدن مجمع
اطلاعیه اصلاحی پرداخت سود سهام
دعوت به مجمع
(نوبت دوم)
تصمیم هیت مدیره به انجام افزایش سرمایه تفویض شده

طراحی سایت توسط دودکو طراحی سایت دود