ثبت شکایات
پرتال مشتریان البرز بالک
تماس با ما
اهداف و استراتژی ها

اهداف و استراتژی ها


اهداف:
1-رشد فروش ریالی به میزان حداقل 20% نسبت به سال قبل تا سال 1404
2-افزایش سالیانه رضایت کارکنان 5% به صورت سالیانه
3-تولید محصولات جدید(نوآوری) دو مورد در سال
4-افزایش حجم تولید به میزان 5% در سال
5-افزایش سالیانه رضایت مشتریان 5% به صورت سالیانه 

استراتژی ها:
•    توسعه سبد محصولات
•    ایجاد زیرساخت های لازم و طراحی و اجرای سایت تولید مواد اولیه LVHV جهت بیماری های خاص
•    ارتباط با مراکز تحقیقاتی دانشگاهی و مراکز دانش بنیان
•    طراحی،اجرا و هوشمندسازی سیستم های نگهداری و تعمیرات
•    به روزرسانی و اصلاح تجهیزات سایت های تولیدی در جهت حفظ و مراقبت از دستورالعمل های GMP
•    ظرفیت سازی،افزایش بهره وری و راندمان تولید
•    مطالعه بازارهای صادراتی و ایجاد زیرساخت های لازم و اخذ مجوزهای مربوطه
•    تلاش در جهت ارتقاء کیفی و به حداقل رساندن ناخالصی های محصولات تولیدی
•    ثبت اختراع و اخذ گواهی دانش بنیان برای تولید مواد اولیه خاص
•    حفظ،مراقبت و آموزش منابع انسانی شایسته و متخصص

طراحی سایت توسط دودکو طراحی سایت دود