البرز بالک
ثبت شکایات
پرتال مشتریان البرز بالک
تماس با ما
افشا اطلاعات با اهمیت انعقاد قرارداد

افشا اطلاعات با اهمیت انعقاد قرارداد

 

افشا اطلاعات با اهمیت انعقاد قرارداد

موضوع قرارداد:  تامین و فروش مواد اولیه مورد نیاز شرکت سبحان دارو 

تاريخ انعقاد قرارداد: 1400/04/01 
طرف قرارداد: شرکت سبحان دارو(اشخاص وابسته) 
مبلغ قرارداد:  465,315 میلیون ریال 
نحوه تسویه:  به تناسب ارسال کالا 

شرح جزئيات قرارداد آثار سود و زیانی ناشی از قرارداد نامشخص می باشد و متعاقباً با مشخص شدن سود و زیان قرارداد، موارد مربوطه افشا خواهد گردید. 

تاريخ مؤثر اجراي قرارداد: 1400/04/01

 


ارسال نظر

طراحی سایت توسط دودکو طراحی سایت دود