ثبت شکایات
پرتال مشتریان البرز بالک
تماس با ما
خط مشی

خط مشی

 

شرکت البرز بالک به عنوان یکی از پیشگامان عرصه تولید مواد موثره دارویی در جهت استقرار سیستم مدیریت یکپارچه بر مبنای استانداردهای ISO 9001:2015,ISO14001:2015,ISO45001:2018  مدیریت صحیح فرایندها و اگاهی از تعامل انها و به کارگیری صحیح منابع، خط مشی را با توجه به وضعیت استراتژی های شرکت البرز بالک که حالت رقابتی (ST ) می باشد به شرح ذیل اعلام می دارد و بر اساس آن رئوس خط مشی خود راتعیین می نماید.

رئوس خط مشی:

  1. احترام به مشتریان و توجه به خواسته ها و نیازهای انان در چارچوب الزامات قانونی و مقررات ملی.
  2. ارتقا سطح دانش،اگاهی و مهارت فردی کارکنان به صورت مستمر.
  3. پیشگیری از آلودگی و حفاظت از تنوع زیستی و اکوسیستم ها و فراهم کردن شرایط کاری ایمن برای جلوگیری از بیماری ها و آسیب ها با رعایت اصول و مبانی HSE

مدیر عامل شرکت ضمن این که خود را نسبت به تامین منابع و زیرساخت های لازم جهت استقرار استانداردهای ذکر شده و بهبود مستمر در انجام تعهدات و الزامات قانونی از جمله الزامات (GMP) متعهد میداند، به عنوان هدایت کننده و راهبر سازمان با دریافت گزارشات دوره ای از مدیر تضمین کیفیت و با اتخاذ تصمیمات مبتنی بر تحلیل داده ها و اطلاعات، مسئول برقراری سیستم مدیریت یکپارچه میباشد و کارکنان را جهت دستیابی به اهداف مورد نظر در حد مطلوب ، مشارکت میدهد این خط مشی از نظر تداوم به صورت سالانه مورد بازنگری قرار می گیرد.


ارسال نظر

طراحی سایت توسط دودکو طراحی سایت دود