البرز بالک
ثبت شکایات
پرتال مشتریان البرز بالک
تماس با ما
واحد آموزش

واحد آموزش

 

واحد آموزش

شرکت البرز بالک جهت تعمیق مدل تعالی سازمانی EFQM اقدام به برگزاری 1176 نفر ساعت آموزش فراگیر برون و درون سازمانی جهت مدیران و کارشناسان ارشد نموده است.

 

طراحی سایت توسط دودکو طراحی سایت دود