البرز بالک
ثبت شکایات
پرتال مشتریان البرز بالک
تماس با ما
استراتژي‏ ها

استراتژي‏ هااستراتژي‏ ها
توسعه سبد محصولات با توجه به نیاز مشتریان و بازار
افزایش تولید مواد اولیه خاص با توجه به شیوع بیماریهای ویروسی واگیردار
حفظ و توسعه منابع انسانی شایسته
مشارکت با شرکتهای دانش بنیان
ارتقاء سیستم های نگهداری و تعمیرات
ارتقاء کیفیت فرآیند ها و خطوط تولیدی
افزایش بهره وری و راندمان تولید
بهبود کیفیت محصولات تولیدی
ارتقاء ساختارهای تحقیق و توسعه
توسعه بازار داخلی با توجه به حمایت دولت از تولید داخلی

 


ارسال نظر

طراحی سایت توسط دودکو طراحی سایت دود