البرز بالک
ثبت شکایات
پرتال مشتریان البرز بالک
تماس با ما
آنالیز دستگاهی

آنالیز دستگاهی

 

آنالیز دستگاهی

واحد تحقیق و توسعه سنتز شیمیایی

آزمایشگاه های تحقیق و توسعه سنتز شیمیایی به دنبال تعریف ماموریت های جدید جهت رشد بنیادین صنعت تولید مواد اولیه موثره دارویی در سال ۱۳۸۳ راه اندازی شد. این بخش یکی از واحدهای مهم شرکت محسوب می شود که با بهره گیری و استفاده از دانش و مهارت نیروهای متخصص ، متعهد و مجرب در راستای خط مشی سازمان مبتنی بر توسعه فناوری و بهینه سازی و بهره برداری از امکانات موجود برای ساخت داروهای مورد نیاز جامعه با کیفیت بالا ، افزایش بهره وری از طریق بهبود مستمر فرایندها و تبدیل دانش فنی به ثروت موفق به انجام ماموریتهای زیر گردیده است :

  • انتخاب جدیدترین و موثرترین مواد اولیه موثره دارویی و ایجاد دانش فنی تولید آنها
  • سنتز مواد موثره دارویی در مقیاس آزمایشگاهی و توسعه آن در مقیاس تولید
  • ارائه مشاوره در برطرف کردن مشکلات خط تولید و توسعه راه حل های فنی
  • انتقال دانش فنی ایجاد شده به شرکت های دارویی دیگر جهت تولید
  • ارائه سرویس های تئوری جهت انتخاب و توسعه ترکیبات دارویی

طراحی سایت توسط دودکو طراحی سایت دود