.:شرکت البرز بالک:.

شرکت سرمایه گذاری البرز که اولین شرکت سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس تهران است از آنجایی که مالکیت شرکت های تولید کننده دارو و نیز شرکت های واردکننده و توزیع کننده دارو را در اختیار داشت،به منظورتکمیل زنجیره تامین، شرکت تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک را تاسیس نمود تا هم نیاز شرکت های داروسازی متعلق به خود رابرطرف نماید وهم با کاهش وابستگی کشور به واردات مواد اولیه دارویی در جهت استقلال و خودکفایی کشور ماموریت خود را به انجام رساند. شرکت تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک با سرمایه گذاری حدود چهل و پنج میلیارد ریال یکی از بزرگترین شرکت های تولید کننده مواد اولیه دارویی در ایران است که در زمینی به مساحت 20,000متر مربع در100کیلومتری تهران و در شهرک صنعتی کاوه در شهرستان ساوه تاسیس شده است

- جلب ، افزایش و ماندگاری رضایت مشتریان از طریق شناسایی و پاسخگویی نیازهای آنان با رعایت الزامات قانونی - ارتقاء کیفی محصولات و خدمات با اعمال روشهای بهبود مستمر و مدلهای تعالی سازمانی - روزآمد شدن دانش و تکنولوژی برای تولید محصولات و خدمات متناسب با روند رشد و تغییرات بازار دارویی منطقه و کشور - کمک به رفع وابستگی و تقلیل واردات کشور در حوزه مواد اولیه دارویی

شرکت البرز بالک با بهره گیری از توان علمی و تجربی پرسنل خود و همگام با آخرین پیشرفت های تکنولوژیک در زمینه داروسازی،ضمن رعایت اصول زیست محیطی و تدابیر ایمنی محیط کار،مطابق استانداردهای بین المللی مبادرت به تولید مواد موثره دارویی نموده است و ایجاد ارزش برای مشتریان و ذینفعان و ارتقاء مستمر کیفیت در جهت دستیابی به تعالیِ سازمانی را رویکرد اصلی فعالیت های خود می داند.

اطلاعات بیشتر

Alborz Bulk Company (c) 2014 | Design by E.Abyati
Please email or call us: 88903695-88940230